ta-religia.bialystok.pl - Wci?? idzie po kosztach i nie da sie temu sprostaa
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
Wci?? idzie po kosztach i nie da sie temu sprostaa
Masz kabone, z kt??r? w koncu musisz sie rozstaa
W zamian wiele mo?esz dostaa, transakcja
Znaczy sie wymiana, jak najbardziej jest wskazana
Przez nas dokonywana i przez nas planowana
Flota wydana, nie po raz pierwszy i ostatni
Znowu posz3o po kosztach, s? zarobieni i stratni
Raz spadek, raz przyrost, bywa, ?e oszacowany
Na wyrost, najwa?niejsze, ?e to wzrost, zarobek
Kt??ry 3atwo przyszed3 i tak samo 3atwo poszed3
Dalej w obieg, nie jestem w stanie temu zapobiec

Pieni?dz - rzecz nabyta, nikt nie pyta, za czyje
Do lokalu wbita, dzisiaj ty, jutro ja i jeste?my kwita
Wsp??lnota na stritach, kto nie zrozumie tego
Dla niego gest Kozakiewicza, rada dla dorobkiewicza
Co flote przelicza, trzeba umiea dawaa, nie tylko
Po?yczaa, ja sie nie ograniczam, je?li kasa jest rozbita
To zostaw i pamietaj posz3o po kosztach

Pazera i chciwiec - rzecz niewybaczalna, dla kaftan??w
Norma, dla nas awykonalna, ocena ziomka wieczne
Po stanie pesos, nie wa?ne czy ?yjesz z pe3n?, czy z pust?
Kies?, dla krymk??w, u kt??rych liczy sie tylko kabona
Witka tych ch3opaczyn by3a, jest i bedzie spalona
Patrz - koszta istotniejsze, ni? w blokowej szczerbie strona
Hajs niezbedny, jak schabowi koks, ten paradoks
W twej kieszeni osobowo?ci ci nie zmieni, zastan??w sie
Rozumiesz? To przecie? jest banalne, to nie ?wiaty
Wirtualne, tylko ?ycie, gdzie za przypa3 p3aa sowicie
S3??w nie w papierkach, lecz w czynach pokrycie
Liczne wpadki, krwawe jatki, wci?? nowe upadki
Nie licz?c sie ze strat?, rozumujesz jak amator, pieni?dz
To kreator ca3ej rzeczywisto?ci, odziera ludzki umys3
Ja pirania do ko?ci

Posz3o po kosztach, to numer o hajsie
Do kt??rego wydania pow??d zawsze sie znajdzie
Pienie?nego obrotu, nie jest w stanie
Zatrzymaa ?adne antidotum

Wydatek by3 zupe3nie nieplanowany, zn??w posz3o po kosztach
I jestem sp3ukany, otwieram oczy znajome cztery ?ciany
Ze snu wyrwany, skacowany, wkurwione przebudzenie
W kiermanie zosta3 tylko pet po3amany, to nie przywidzenie
Szybki powr??t do rzeczywisto?ci, jak po utracie przytomno?ci
Gwoli ?cis3o?ci jeszcze wczoraj niez3a najeba
Jak przyjdzie na to czas odreagowaa trzeba, nawet gdy
Sie nie przelewa, wiadomo hajs nie spada z nieba
Jak manna, pora poranna, od mamony kwarantanna
Posz3o po kosztach, a ci?nienie wzrasta

Ca3kiem niez3y hajs zarobiony na szybkiego, kiedy trzeba
Nawi?zuje do sposobu sprawdzonego, niejednokrotnie
Posz3o po kosztach, istotnie, to nie tak, ?e dzieje sie to
Bezpowrotnie, wrecz odwrotnie, odk?d pamietam
Jak ?yje, ?ycie wci?? po kieszeni bije, raz za swoje
Raz za czyje?, po?yjesz - zobaczysz
Jak szybko i na co je przeznaczysz

W to, ?e posz3o po kosztach, ?aden z nas nie watpi
Bo predzej, czy p??1niej i tak musi to nast?pia
Nie wiedza o tym tylko ludzie sk?pi, ?e dobrej koledy
Nie da niczym sie zast?pia, nawet je?li mo?na
Przez to popa?a z prawem w konflikt, najwa?niejszy
Jest profit - potencjalne, nie koniecznie materialne
Korzy?ci, jakby? nie by3 zarobiony - kiermany zczy?cisz
Szybciej ni? my?lisz, je?li okoliczno?a sprzyja
Chuj w to wbijam, ze flota reki sie nie trzyma

poprzednia piosenka nastepna piosenka


angielski targówekhttps://rebrickable.com/users/vimine/profile/https://www.mobafire.com/profile/vimine-869356